Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös, foto.

Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Vägledande samtal ICDP

Vi startade 2007 att erbjuda medarbetare inom lärandet och socialtjänst utbildning i International Child Development Program ICDP, också kallat Vägledande samspel.

ICDP är en modell för samspel som används av föräldrar och vägledare i hela världen.

Varje år har trettiosex personer gått basutbildningen, Nivå 1, som sträcker sig över fyra dagar. Basutbildningen fokuserar på att utveckla och uppmärksamma det positiva i samspel med andra. Mellan barn och vuxen och mellan vuxna sinsemellan.

I maj 2017 har vi glädjen att examinera tio stycken pedagoger. De har gått ytterligare fyra dagar och är nu Diplomerade vägledare och kan handleda föräldra- och arbetsgrupper i den positiva andan som ICDP verkar för.

Återställ
Hjälp oss bli bättre