Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Alkohol och drogförebyggande arbete

Det alkohol och drogpolitiskt programmet innehåller Orust kommuns politiska mål och strategier i alkohol- och drogförebyggande arbete.

Programmet, som antogs i februari 2011, har arbetats fram under ett antal olika rådslag med företrädare för kommunens verksamheter, andra myndigheter, företag och organisationer. Delar av programmet pågår redan och finns inom ram för budgeterad verksamhet.

Utgår ifrån nationella mål

De nationella målen har tagits fram av Folkhälsoinstitutet och förankrats i Riksdagen. Vi har tagit fram lokala mål och strategier som är siktar mot de nationella målen.

Länsstyrelsen ska sprida och verka för genomförandet av de nationella målen i ANDT-strategin. Uppdraget gäller både förebyggande arbete och tillsyn.

Återställ
Hjälp oss bli bättre