Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö Gullholmen, foto.

Härmanö Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunens organisation

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommunen utför sina uppdrag.

Kommunen styrs av folkvalda politiker där kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen. För den dagliga politiska styrningen finns nämnder och utskott. Kommunstyrelsen ansvarar för merparten av verksamheten.

Förvaltningen består av anställda som arbetar utifrån lagstiftningen och de beslut som politikerna i kommunen fattar.

Organistionsschema

I ditt möte med kommunen träffar du till exempel bibliotekarien, läraren, personalen på äldreboendet eller har kontakt med en handläggare om till exempel bygglov, färdtjänst eller parkeringstillstånd. I ditt möte med kommunen har du då kontakt med anställda som arbetar inom kommunens förvaltning.

Förvaltning

Vi har en förvaltning som heter Kommunförvaltningen och lyder under kommunstyrelsen. Den är uppdelad i fem sektorer som leds av sektorschefer.

Kommunens högsta chef är kommunchefen som är anställd av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen förbereder, planerar, verkställer och följer upp de beslut som fattats av kommunens högsta beslutande församling kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i kommunen. Här ingår de politiker som du som är röstberättigad har valt ska styra kommunen.

Vi har bara två anställda politiker. Det är kommunalrådet och oppositionsrådet. Övriga politiker har ersättning för den tid som deras uppdrag tar.

Relaterad information

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre