Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunchef

Uppdraget som kommunchef innebär att som kommunens ledande tjänstemän ansvara för att kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt verksamhetsutskottens beslut verkställs.

Kommunchefen ansvarar för kommunens övergripande utvecklingsarbete med inriktning på samverkan och samordning av kommunens resurser.

Kommunchefen har ansvar för att driva kommungemensamma strategiska frågor.

Kommunchefen bevakar omvärldsfrågor, leder och driver aktivt utvecklingsprocesser.

Kommunchefen har den ledande och övergripande tjänstemannarollen i kommunen gentemot externa intressenter.

Jan Eriksson kommunchef, foto

Jan Eriksson, Kommunchef

Återställ
Hjälp oss bli bättre