Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sektor miljö- och bygg

Sektor miljö- och bygg ansvarar för tillstånd och tillsyn inom miljö- och byggfrågor. 

Vi ansvarar för tillsyn enligt en rad lagar och författningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, renhållning, strålskydd, smittskydd, livsmedel och djurskydd.

Vi bevakar frågor som miljö- och hälsoskydd inom avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet och kemikaliehantering.

Det är vi som beviljar bygglov och lämnar förhandsbesked. Vi hanterar också kommunens kartverk, gör utstakningar för byggnader och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildning.

plankarta, illustration
vattenprovtagning, foto
Återställ
Hjälp oss bli bättre