Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Arbetsmarknadsenheten

Vi är kommunens resurs för människor som står utanför arbetsmarknaden. Vi samordnar och genomför arbetsmarknadspolitiska insatser i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och socialtjänsten. Varje sommar organiserar vi feriepraktik för skolungdomar.

Inom enheten finns det platser för arbetsträning. Vi har ett antal olika arbetslag för arbetsträning. Vi kan också ordna platser inom kommunen, det kan vara i förskolan, skolan eller omsorgen.

Till enheten hör även Daglig sysselsättning som är en mötesplats för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Arbetsmarknadsenhetens mål och syfte

  • att stötta personer som inte kommit in i eller förlorat kontakten med arbetslivet med olika insatser som praktik, arbetssökaraktiviteter eller utbildning
  • att så många som möjligt ska kunna få ett arbete med egen försörjning

Våra arbetslag

Idag har vi fyra olika arbetslag. I samtliga arbetslag finns en arbetsledare och plats för sju deltagare.

Naturvårdslaget

Naturvårdslaget arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna består av röjning och fällning av skog, röjning kring kulturstigar och kulturminnen samt strandstädning.

Föreningslaget

Föreningslaget hjälper kommunens föreningar med arbetskraft. Arbete på badplatserna är ett prioriterat uppdrag. I övrigt består uppdragen av renovering, enklare byggnationer samt underhåll.

Servicelaget

Servicelaget arbetar på uppdrag från kommunens olika verksamheter. Arbetsuppgifterna består av enklare trädgårdsarbete, lättare städning, catering, flytthjälp inom kommunens egna verksamheter samt Fixartjänst. Fixartjänst är en tjänst som erbjuder hjälp i hemmet för dig som är senior.
Servicelaget driver även en secondhandbutik "Andra chansen"  tillsammans med Daglig sysselsättning.

Bilvårdslaget

Bilvårdslagets uppdrag är att ta hand om kommunens leasade fordon. De tvättar och städar fordonen samt kör dem till service och till verkstad för däckbyte. Bilvårdslagets målgrupp är arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. 

Feriepraktik

Vi samordnar feriepraktiken för skolungdomar som går i årskurs 9 i grundskolan, 1:an på gymnasiet samt särskolan. Platserna finns inom kommunens egna verksamheter samt inom föreningslivet.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre