Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelseförvaltningens stab

I staben ingår ekonomi och personalenhet och medborgarservice.

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomisystem med budget, uppföljning, bokslut och årsredovisningar. Andra arbetsuppgifter är medelsförvaltning, fakturering och betalningar samt ekonomiadministrativ utveckling av den kommunala verksamheten.

HR enhet

Enheten ansvarar för personalarbetet i kommunen och är kommunens centrala serviceorgan i personal- och organisationsfrågor liksom i arbetsrättslig rådgivning. Löneadministrationen för hela kommunen utförs här.

Medborgarservice

Medborgarservice ansvarar för telefonväxel och reception samt nämndsekreterarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunens centralarkiv. Vi ansvarar också för kontorsvakmästeriet, liksom viss myndighetsutövning; serveringstillstånd handläggs på Medborgarservice. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre