Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Sektor ledning och verksamhetsstöd

I Sektor ledning och verksamhetsstöd ingår ekonomi, HR, medborgarservice digitalisering och utveckling.

Ekonomienhet

Ekonomienheten ansvarar för kommunens ekonomisystem med budget, uppföljning, bokslut och årsredovisningar. Andra arbetsuppgifter är medelsförvaltning, fakturering och betalningar samt ekonomiadministrativ utveckling av den kommunala verksamheten.

HR enhet

Enheten ansvarar för personalarbetet i kommunen och är kommunens centrala serviceorgan i personal- och organisationsfrågor liksom i arbetsrättslig rådgivning. Löneadministrationen för hela kommunen utförs här.

Medborgarservice

Medborgarservice ansvarar för telefonväxel och reception samt nämndsekreterarna för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt kommunens centralarkiv. Vi ansvarar också för kontorsvakmästeriet, viss myndighetsutövning handläggs på Medborgarservice. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre