Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunalråd och oppositionsråd

Kommunalrådet representerar den politiska majoriteten och är kommunstyrelsens ordförande. Oppositionsrådet representerar den politiska oppositionen.

Kommunalrådet är den enda av våra folkvalda politiker som arbetar som politiker på heltid. Oppositionsrådet är anställd 80 % av en heltid.

Kommunalråd

Kommunalråd är Kerstin Gadde (S). Kommunalrådet är även kommunstyrelsens ordfördförande. Kommunalrådsposten är ett heltidsuppdrag.

Att vara kommunalråd innebär att som förtroendevald kan ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Det handlar om allt från att företräda kommunen vid uppvaktningar hos myndigheter till företagskontakter, medborgarkontakter, konferenser och sammanträden. Mycket tid ägnas åt att följa upp frågor som har betydelse för kommunens ekonomi och utveckling på kort och lång sikt.

Kommunalråd Kerstin Gadde (S)

Kommunalråd Kerstin Gadde (S)

Oppositionsråd

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Hans Pettersson (M) är även oppositionsråd.

Sedan 2011 arbetar oppositionsrådet 80 % av en heltid som förtroendevald politiker och har sitt tjänsterum i kommunhuset i Henån. Oppositionsrådet ska garantera oppositionens insyn och goda arbetsmöjligheter. En viktig del av arbetet är kontakten med medborgarna för att lyssna och diskutera aktuella politiska ämnen.

Oppositionsrådet deltar i det politiska arbetet i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Oppostionsråd Hans Pettersson (M)

Oppostionsråd Hans Pettersson (M)

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre