Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Framtidsgruppen

Kommunfullmäktiges fasta beredning arbetar med kommunens långsiktiga mål- och visionsarbete.

Framtidsgruppen består av 10 ledamöter och 5 ersättare, valda av Kommunfullmäktige. Mandattiden löper under fyra år, räknat från och med den första januari året efter val av fullmäktige ägt rum i hela landet.

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Beredningens uppdrag

Beredningens huvudsakliga uppdrag är att bredda underlaget för framtida politiska ställningstaganden. Det gäller både övergripande och långsiktiga utvecklingsfrågor inom områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Gruppen ansvarar också för kommunens övergripande omvärldsbevakning. Framtidsgruppen ska också ta fram visioner som underlag till kommunens översiktsplan.

Hur beredningen arbetar

Arbetssättet ska bedrivas så att utrymme skapas för medborgardialog, diskussioner och ska följa kommunens verksamhet utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Återställ
Hjälp oss bli bättre