Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, följs upp och utvärderas.

Organistionsskiss för kommunstyrelse med utskot

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott och tre utskott för verksamhet:

  • utskottet för samhällsutveckling
  • utskottet för lärande
  • utskottet för omsorg

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter. Varje utskott har 5 ledamöter med 5 ersättare.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige. Det är en förutsättning för att styrelsen ska kunna samordna den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen sammanträder, foto

Kommunstyrelsen sammanträder.

Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken. Kommunstyrelsen fullgör också ett antal uppgifter där särskild nämnd inte är utsedd. Det är till exempel teknisk verksamhet, sysselsättnings- och näringslivsfrågor.

Sammanträden och protokoll

Kommunstyrelsen sammanträder 11 gånger per år. Kommun- styrelsens sammanträde är delvis öppet så du kan närvara och lyssna på debatten. Dagordningen visar vilka ärenden som ska diskuteras och publiceras på vår webbplats. Kommunstyrelsen sammanträder i stort sett alltid i Centrumhuset i Henån.

Dagen efter sammanträdet publicerar vi ett snabbprotokoll/anteckningar från sammanträdet. När protokollet är justerats publicerar vi det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden till kommunstyrelsen och ansvarar för frågor inom följande områden: 

  • centrala ekonomifrågor 
  • administrativa samordningsfrågor 
  • räddningstjänstens verksamhet
  • övergripande personalpolitik

Register över förtroendevalda politiker

I registret finns alla våra förtroendevalda politiker med kontaktuppgifter. Här kan du också se vilka politiska uppdrag de har.

Återställ
Hjälp oss bli bättre