Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Folkhälsorådet

Folkhälsoarbete handlar om att förbättra hälsan på lika villkor för alla.

En viktig del i arbetet är att utjämna skillnader i hälsa. En annan viktig del är att det folkhälsoinriktade synsättet blir en del av våra ordinarie verksamheter.

Generellt sett så har vi en god folkhälsa i Sverige. Däremot är de sociala skillnaderna fortfarande tydliga. Hälsan har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet.

Det nationella folkhälsopolitiska målet med folkhälsoarbetet är att förbättra hälsan för befolkningen. Det handlar om att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla.

Fyra utmaningar under 2016-2018

Under året kommer Folkhälsorådet att prioritera;

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • jämställda och jämlika levnadsvillkor
  • ett åldrande med livskvalite
  • ett ökat arbetsdeltagande

Utvecklingsmedel för folkhälsan

Utifrån utmaningarna finns det årligen möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel för att förbättra folkhälsan på Orust.

Folkhälsorådet

Forumet för våra folkhälsofrågor är folkhälsorådet, där politiker och ledande tjänstemän ingår.

Folkhälsoarbetet bygger på ett avtal vi har med Norra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen. Avtalet säger att folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas på en strategisk nivå.

Återställ
Hjälp oss bli bättre