Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Årsredovisning

I årsredovisningen samlar kommunen sin ekonomiska redovisning och drar slutsatser om ekonomi, investeringar och hur väl vi följt budget och de gemensamma målen för året.

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av vår verksamhet, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Varje politisk nämnd och utskott beskriver årets verksamhet och hur man använt sina pengar i en förvaltningsberättelse. Ett sammandrag av styrelsens, utskott och nämndernas förvaltningsberättelser finns med i kommunens årsredovisning.

Stiftelsen Orustbostäder

Stiftelsen Orustbostäder ingår i koncernen och presenterar en egen årsredovisning.

Årsredovisningar


Återställ
Hjälp oss bli bättre