Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2014-04-07

Årsredovisning 2013

Efter fyra år med positivt resultat blev det ett underskott på minus 1,8 miljoner kronor 2013.

Det budgeterade resultatet uppgick till minus 2,5 miljoner kronor. Resultatet innebär att 2 av 4 finansiella mål uppnås. Då är merkostnader för att Henåns skola inte var i bruk inräknade.

Nämndernas budgetavvikelse kunde hanteras bland annat tack vare upptäckten av ett systemfel som medförde en stor felbudgetering på 23 miljoner kronor.

Vi fick även högre skatteintäkter med 2,7 miljoner kronor, lägre finansiella kostnader med 6,6 miljoner kronor samt en återbetalning av premier från arbetsmarknadsförsäkringen AFA med 12,7 miljoner.

Graf som visar hur mycket de olika verksamheterna har kostat 2013

Nettokostnader 2013, om du klickar på bilden så blir den större.

Nettoinvesteringarna uppgick till 48,4 miljoner kronor. Bland de större investeringarna fanns Ängås skola i Svanesund samt färjeterminalen i Tuvesvik. De budgeterade investeringarna uppgick till 151,7 miljoner kronor.

Budgetavvikelsen beror på lägre investeringstakt än planerat för projekten Ängås skola, Tuvesvik och överföringsledningar för vatten och avlopp. Ombyggnader av Ellös och Tvets skolor har skjutits fram och byggstarten av Bagarevägens förskola försenades.

Resultatet för koncernen uppgick till minus 0,4 miljoner kronor. I koncernen ingår förutom kommunen även Stiftelsen Orustbostäder. Stiftelsen redovisade ett positivt resultat på 1,4 miljoner kronor.

En gul trappa i järn

Trappan vid Tuvesvik leder upp till klipporna med utsikt över havet. Trappan är gjord av konstnär Leo Pettersson och Mia Fkih Mabrouk.

Återställ
Hjälp oss bli bättre