Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-04-22

Årsredovisning 2014

Kommunens resultat blev minus 25,3 miljoner kronor förra året. Det budgeterade resultatet var plus 20 miljoner kronor för 2014.

Nettokostnader 2014 graf med karta

Under 2014 fick kommunen in 758,1 miljoner kronor i skatt och statsbidrag som fördelades till verksamheterna. 86 % gick till våra största verksamheter som är Omsorg (lila) och Lärande (grönt).

Avvikelsen gentemot budget blev minus 45,3 miljoner kronor.

Anledningen till underskottet var bland annat att

  • åtgärder och merkostnader för att Henåns skola inte var i bruk, uppgick till minus 26,9 miljoner kronor av budgeterad nivå.
  • förvaltningsområde omsorg redovisade ett utfall på minus på 28,6 miljoner kronor mot budget.

Finansiella kostnader

Kommunen hade 9,2 miljoner kronor i lägre finansiella kostnader jämfört med budgeterat. Det var bland annat en följd av lägre räntenivåer. Kommunen fick också intäkter från försäljning av mark med 11,2 miljoner kronor.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick till 123,6 miljoner kronor av 167,5 miljoner kronor i budget. Bland de större investeringarna kan nämnas renovering och ny-/ombyggnad av skolorna Ängås, Varekil och Henån.

Finansiella mål

Ett av de fyra finansiella målen nåddes 2014. Orsaken till att endast ett mål nåddes beror på det negativa resultatet.

Resultat för koncernen

Resultatet för koncernen uppgick till minus 17,8 miljoner kronor. Stiftelsen Orustbostäder som tillsammans med kommunen ingår i koncernen, redovisade ett positivt resultat om 7,5 miljoner kronor.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre