Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-01-19

Budget 2015

Kommunfullmäktige antog den 11 december budgeten för 2015 med plan för 2016 och 2017.

Relaterad information

Beslutet innebar en höjning av skatten med 25 öre till 22,71 kronor från och med 2015.

Kommunens resultat budgeteras till 9,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än det som betraktas som god ekonomisk hushållning.
Investeringsnivån sätts till högst 230 miljoner kronor nästa år och 130 miljoner kronor per år 2016 och 2017.

Bland investeringarna finns flera skolor som ska renoveras och byggas till som:

  • Ängås skola
  • Varekils skola
  • Henåns skola
  • Bagarevägens förskola

Annat som prioriteras är:

  • förstärkningsåtgärder längs ån i Henån
  • åtgärder mot översvämning i Henåns centrum
  • räddningsfordon
  • bredbandsutbyggnad
  • investeringar i vatten och avlopp

Kommunens skulder får öka med högst 210 miljoner kronor 2015, 92 miljoner kronor 2016 och 65 miljoner kronor 2017.

Verksamheterna får 29 miljoner kronor extra under 2015 och 32 miljoner kronor 2016 och 2017.

Följande ramförstärkning till verksamheterna föreslås år 2015
VerksamhetMiljoner kronor
Politisk verksamhet0,62
Staben3,79
Förvaltningsområde samhällsutveckling5,67
Förvaltningsområde lärande0,92
Förvaltningsområde omsorg17,00
Miljö och byggnadsförvaltningen1,00
Totalt29,00
Återställ
Hjälp oss bli bättre