Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-06-30

Budget 2016

På kommunfullmäktiges sammanträde den 11 juni antogs budget för 2016 med plan för 2017 och 2018. Den 10 december gjorde kommunfullmäktiges några justeringar.

Budgeten är ett övergripande styrdokument och innehåller bland annat ekonomiska ramar per förvaltningsområde, prioriterade mål och riktade uppdrag.

Relaterad information

Beslutet innebar 17 riktade uppdrag till förvaltningsområdena under fyra prioriterade mål. Dessa ska verkställas under planperioden 2016-2018.

Fyra prioriterade mål

  • Orust – en attraktiv kommun
  • Hög kvalitet och god serviceanda ska prägla kommunens verksamheter
  • Engagerade, kompetenta och serviceinriktade medarbetare
  • En hållbar god ekonomisk hushållning

Exempel på uppdrag till förvaltningsområdena

  • Förbättra kommunens resultat i undersökningar som mäter företagsklimat, kvalité i kärnverksamheten, nöjdheten hos medarbetare samt kommunens attraktivitet
  • Fullfölja den påbörjade bredbandsutbyggnaden
  • Fortsätta arbetet för att nå miljömålet ”Orust Energi- och Klimat neutralt 2020”
  • Effektivisera fastighetsförvaltningen
  • Heltidprojekt ska minimera andelen timanställda

Resultatet budgeteras till ett överskott om 19,4 miljoner kronor för 2016. Det är i nivå med det som betraktas som god ekonomisk hushållning och lagen ställer som krav.

Följande verksamheter föreslås 2016 få en förstärkning
VerksamhetMiljoner kronor
Staben2 mkr
Politisk verksamhet0 mkr
Överförmyndarnämnden1 mkr
Samhällsutveckling0 mkr
Lärande2 mkr
Omsorg10 mkr
Miljö och byggnadsförvaltningen0 mkr
Fjärrvärmeverksamheten1 mkr
Totalt16 miljoner kronor

Investeringsram begränsas till maximalt 160 miljoner kronor 2016 och innebär att kommunen behöver öka sin låneskuld med 60 miljoner kronor.

Bland prioriterade investeringar finns Henåns skola och Bagarevägens förskola. Åtgärder mot översvämningar i Henåns centrum, bredbandsutbyggnad och investeringar i vatten och avlopp är också exempel på prioriterade investeringar.

Ekonomisk översikt
År201620172018
Budgeterat resultat mkr19,416,915,2
Resultat av verksamhetens nettokostnader %2,72,32,1
Investeringsnivå miljoner kronor160156116
Låneskuld mkr830931990
Självfinansieringsgrad av investeringar %45,145,663,3
Soliditet inkl. pensionsåtagande %-3,9-2,3-1,3
Återställ
Hjälp oss bli bättre