Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Stocken, foto.

Stocken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Finansiell profil

En finansiella profilen är ett komplement till den finansiella analys som återfinns i kommunens årsredovisning.

Det är Kommunforskning i Västsverige (KFi) som varje år tar fram en finansiell profil för Orust kommun och övriga kommuner i Västra Götaland och Hallands län. Den senaste avser år 2014.

Den finansiella profilen fokuserar på två delar. Dels hur de 55 kommunerna som ingår i Västra Götaland och Hallands län har utvecklats finansiellt i förhållande till varandra och dels till Orusts egen utveckling.

Återställ
Hjälp oss bli bättre