Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdag den 6 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 6 april
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • SKL föredrar om medborgardialog
 • Delegering att godkänna fjärrvärmeverksamhetens årsrapport
 • Överlåtelse av exploateringsavtal för Morlanda-Slätthult 2:72 m.fl.
 • Antagande av riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal
 • Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
 • Översyn av kommunens politiska organisation samt svar på motioner i organisationsfrågor
 • Rapporteringsskyldighet beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senaste tre månader efter beslut - 4:e kvartalet 2016
 • Redovisning av motioner
 • Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
 • Motion om sänkt hastighet på Färjevägen, Svanesund
 • Redovisning av medborgarförslag
 • Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
 • Fyllnadsval av Ledamot i arvodesberedningen för tiden fram till 2018-12-13
 • Inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre