Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdag den 24 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 augusti
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

  • Revisionen informerar
  • Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
  • Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
  • Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
  • Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults återvinningsstationer
  • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
  • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre