Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i december

Torsdag den 8 december sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 december
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 175.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.3 MB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

ProtokollPDF (pdf, 185 kB)

Ärendelista

 • Interpellationer och frågor
 • Revisionen informerar
 • Folkhälsopriset 2016
 • Prognosrapport per oktober
 • Ny arrendeavgift för lägenhetsarrende, sjöbod och brygga
 • Förslag till alternativa upplåtelseformer för sjöbodar, bryggor och parkeringar
 • Svar på motion om utökad satsning på rehabilitering
 • Rapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS - kvartal 3 2016
 • Sof Väst Årsredovisning med verksamhetsberättelse 2015
 • Val av 5 ledamöter och 5 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Orustbostäder samt val av ordförande och vice ordförande för tiden 2017-01-01--2017-12-31
 • Fyllnadsval av ledamot i Framtidsgruppen
 • Fyllnadsval av uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Anmälan av inkomna skrivelser


Återställ
Hjälp oss bli bättre