Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i juni

Torsdag den 8 juni sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 juni
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 355.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 351.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 347.8 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Orust sparbanks kulturstipendiat
 • Välfärdsredovisning 2016
 • Revisionen informerar
 • Interpellation kustnära företagande april 2017
 • Uppföljning och helårsprognos April 2017
 • Antagande av ny styrmodell
 • Godkännande av marköverlåtelse genom fastighetsreglering till Morlanda-Slätthult 2:78 (Sweden Pelagic Ellös AB)
 • Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
 • Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag om e-cigaretter
 • Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar med specifikation
 • Motion om införande av demenssköterska och demensteam
 • Motion om bistånd för mat till äldre
 • Motion om införande av central vikariepool för förvaltningsområde lärande och omsorg
 • Motion om Science Park i Hogen
 • Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
 • Medborgarförslag om konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Fyllnadsval av Ledamot i Framtidsgruppen för tiden fram till 2018-12-31
 • Fyllnadsval av huvudman i Orust sparbanks bankfullmäktige
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre