Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i maj

Torsdag den 11 maj sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 11 maj
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 476.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 275.5 kB)

ProtokollPDF (pdf, 258.9 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktige

Ärendelista

 • Information om årsredovisningen
 • Revisionsberättelsen och fråga om ansvarsfrihet
 • Godkännande av årsredovisningen
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2016
 • Godkännande av Stiftelsen Orustbostäders årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Godkännande av Samordningsförbundet Västs årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Framtagande av planprogram och detaljplaner för Henåns centrum samt medel härför
 • Framtagande av planprogram och detaljplaner för Svanesund centrum samt medel härför
 • Antagande av planprogram, beslut om markanvisning samt beslut om upprättande av detaljplan i Västra Änghagen, Svanesund
 • Antagande av avfallsplan 2017-2021
 • Antagande av Föreskrift om avfallshantering
 • Rivning av Ängås gamla låg- och mellanstadieskola, Svanesund
 • Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
 • Utbetalning av kommunalt partistöd i Orust kommun 2017
 • Svar på motion om införande av demenssköterska och demensteam
 • Svar på motion om bistånd för mat till äldre
 • Svar på motion angående införande av central vikariepool för förvaltningsområde lärande och omsorg
 • Svar på motion om ny inriktning på Hogen industriområde om Science park
 • Medborgarförslag om flyttning av konstverket Vikingaskeppet på Henåns torg
 • Fyllnadsval av ny ledamot i arvodesberedningen
 • Interpellation, Kustnära företagande april 2017
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre