Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Färjan Venus, Svanesund, foto.

Färjan Venus, Svanesund

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdag den 9 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 mars
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Antagande av taxa för husbilsparkering
 • Antagande av taxa för boendeparkering
 • Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
 • Revidering av ekonomistyrningsprinciperna avseende beslut om budget
 • Revidering av investeringsbudget för 2017 med plan 2018-2019
 • Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Käringön 1:1, sjöräddningssällskapet
 • Komplettering av föreskrifter för skydd av grundvattentäkter på Vindön
 • Godkännande av hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götaland och Orust kommun
 • Medborgarförslag om djuskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 • Svar på enkel fråga "Plastgräsplaner finns i Orust kommun"
 • Svar på enkel fråga "Våld mot äldre"
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre