Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöfjorden, foto.

Käringöfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdag den 9 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 mars
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Ärendelista

 • Revisionen informerar
 • Antagande av taxa för husbilsparkering
 • Antagande av taxa för boendeparkering
 • Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar
 • Revidering av ekonomistyrningsprinciperna avseende beslut om budget
 • Revidering av investeringsbudget för 2017 med plan 2018-2019
 • Godkännande av exploateringsavtal Sjöräddningssällskapet, Käringön 1:1
 • Antagande av detaljplan för del av fastigheten Käringön 1:1, sjöräddningssällskapet
 • Komplettering av föreskrifter för skydd av grundvattentäkter på Vindön
 • Godkännande av hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götaland och Orust kommun
 • Medborgarförslag om djuskyddskrav i den offentliga upphandlingen
 • Svar på enkel fråga "Plastgräsplaner finns i Orust kommun"
 • Svar på enkel fråga "Våld mot äldre"
 • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
 • Anmälan av inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre