Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunfullmäktige sammanträder i oktober

Torsdag den 12 oktober sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 12 oktober
klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 329.6 kB)

HandlingarPDF (pdf, 999.7 kB)

ProtokollPDF (pdf, 723.6 kB)

Webb-TV från kommunfullmäktigeöppnas i nytt fönster

Ärendelista

 • Förslag till energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Antagande av VA-taxa 2018
 • Ersättning vid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) kvartal 2 2017
 • Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
 • Fyllnadsval till Framtidsgruppen
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot ikommunfullmäktige
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
 • Fyllnadsval av ledamot i arvodesberedning
 • Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
 • Fyllnadsval som ersättare i Stiftelsen Orustbostäders styrelse
 • Medborgarförslag om gång och cykelväg på Orust
 • Inkomna skrivelser
Återställ
Hjälp oss bli bättre