Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdag den 30 augusti 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 30 augusti
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 590.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 509.5 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2018-2020
 • Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016
 • Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2016
 • Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust kommun
 • Svar på inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild"
 • Ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning
 • Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar samt mindre övriga justeringar
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre