Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i augusti

Onsdag den 30 augusti 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 30 augusti
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 590.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 509.5 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Deltagande i och medfinansiering av Fiskekommunerna 2018-2020
 • Redovisning av utvecklingsmedel för arbetet mot våld i nära relationer 2016
 • Redovisning av stimulansbidrag för ökad bemanning inom den sociala barn och ungdomsvården 2016
 • Redovisning av statsbidrag för 2016 för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården
 • Intraprenad för Fyrklöverns särskilda boende Orust kommun
 • Svar på inbjudan att lämna remissvar "SOU 2017:53 God och nära vård - en gemensam färdplan och målbild"
 • Ändringar i kommunstyrelsens delegeringsförteckning
 • Beslut efter tillsyn av fristående Orust Montessoriförskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar samt mindre övriga justeringar
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre