Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i februari

Onsdag den 21 februari 2018 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 februari
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 608.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 6.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 537.1 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om pilotprojekt, medborgardialog
 • Rapport avseende konsekvenser vid ett eventuellt samgående med Västvatten
 • Ny hantering av Medborgarservice och kundtjänst
 • Ändring i delegeringsförteckningen
 • Utvärdering och återkoppling av förändring i fritidsgårdsverksamheten
 • Godkännande av tillägg till avtal om ömsesidig reservvattenleverans
 • Ersättning vid friköp genom fastighetsreglering av mark för sjöbodsändamål
 • Riktvärde kring andel förskollärare i förskolan
 • Inrättande av arabiska som modernt språk inom Orust gymnasieskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Tillägg i finanspolicyn som reglerar kommunal borgen
 • Finansrapport december 2017
 • Reviderad investeringsbudget för 2018-2020
 • Handlingsplan för jämtegrering i Orust kommun 2014-2018
 • Behov av stöd för föreningsverksamhet vid skola, Föreningen Flatön
 • Fyllnadsval av ersättare i utskottet för samhällsutveckling
 • Återrapportering från arbetet med den politiska organisationen
 • Anmälan av Miljö-och byggnadsnämndens yttrande över revisionens granskningsrapport
 • Information om sektor Miljö och Byggs internkontrollplan för 2018
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre