Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdag den 24 januari 2018 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 24 januari
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 554.3 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.4 MB)

Handlingar Utredning rörande Projektet Henån SkolaPDF (pdf, 633.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 478.1 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Presentation av utredningsuppdrag, Henån skola
 • Presentation av sammanställd statistik över områden som pendling, flyttning och fritidsboende
 • Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:9
 • Anmälan från revisionen om misstanke om brott
 • Årsredovisning för Orust kommun 2017
 • Budgetförutsättningar för 2019-2021
 • Årsplan 2018 för budget- och uppföljningsprocesser
 • Förändring av öppna insatser avseende barn, ungdomar och familjer
 • Hyressättning av särskilda boendet Gullvivan
 • Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion
 • Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård
 • Plan för intern kontroll 2018
 • Förslag till borgerlig vigselförrättare
 • Fastställande av etappmål och information om handlingsplan till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Yttrande över Länsstyrelsens förslag till valdistrikt
 • Leader Södra Bohuslän - valärende
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
 • Personärenden
Återställ
Hjälp oss bli bättre