Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Varekilsnäs, foto.

Varekilsnäs

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i januari

Onsdag den 25 januari sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 25 januari
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 152 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 200.8 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Ett Smart och Bärkraftigt Ösamfund - Orust och Hvaler (ESBÖ). Ansökan om Interreg-projekt
 • Preliminärt ekonomiskt resultat 2016 - information
 • Justering av 2016 års nettobudget avseende lönekompensation för 2016
 • Budget 2018 med plan för 2019-2020 - Budgetförutsättningar och tidplan
 • Årsplan 2017 för budget- och uppföljningsprocesser
 • Medborgarförslag om utredning av avveckling av Stiftelsen Orustbostäder
 • Utökning av uppdrag inom ramen för Samverkande sjukvård - IVPA
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegationsbeslut
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre