Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i juni

Onsdag den 21 juni 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 21 juni
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 555.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 555.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 402.7 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Information om Chalmers Arkitekturs mastersprogram i Orust hösten 2017
 • Information om beviljat EU-bidrag till projektet Ett smart och bärkraftigt Ösamfund - Orust och Hvaler
 • Antagande av handlingsplan avseende kostnadsförändringar i förvaltningsområde omsorg
 • Näringslivs information
 • Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults återvinningsstationer
 • Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
 • Antalet ledamöter i Kommunfullmäktige
 • Förslag till beslut om start av program för havsplanering som underlag till tematiskt tillägg av översiktsplan för Orust och Tjörns kommuner
 • Upphävande av Riktlinjer för reklam i kommunala idrottslokaler inom barn- och utbildningsförvaltningen
 • Ersättning för markintrång på kommunal mark vid anläggande av ledning
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS 2017 - Förvaltningsområde omsorg
 • Samarbetsavtal för personliga hjälpmedel
 • Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohuslän Turism AB
 • Upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning för parkering i Tuvesvik
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre