Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Herrbadhuset Käringön, foto.

Herrbadhuset Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i maj

Onsdag den 24 maj 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:15 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 24 maj
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:15

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 360.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 16.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 319.4 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Fortsatt faderskapsutredning
 • Uppföljning och helårsprognos per april
 • Slutrapport för investeringsprojektet åtgärder i Henåns skola
 • Antagande av ny styrmodell
 • Riktlinjer för fordonshantering
 • Finansrapport april 2017
 • Godkännande av marköverlåtelse genom fastighetsreglering till Morlanda-Slätthult 2:78 (Sweden Pelagic Ellös AB)
 • Samarbetsavtal 2018 mellan Orust kommun och Södra Bohusläns Turism AB
 • Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg och utseende av ekonomisk styrgrupp
 • Ändring av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
 • Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt gatubelysning samt tillkommande medel härför
 • Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
 • Ändring i kommunstyrelsens reglemente avsende tillsynsansvar enligt lag om e-cigaretter
 • Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds åresredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Barnahus Fyrbodal - Samverkansavtal
 • Antagande av regler och avgifter vid uthyrning av Orust kommuns lokaler och anläggningar med specifikation
 • Förändring av fritidsgårdsverksamheten
 • Godkännande av fjärrvärmeverksamhetens verksamhetsår 2016
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information av Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre