Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Småholmarna, Henån, foto.

Småholmarna, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i mars

Onsdag den 28 mars 2018 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 28 mars
Klockan 08:15
Plats: Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2017
 • Näringslivsinformation
 • Antagande av arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
 • Jämförelser och analyser utifrån nyckeltal 2017 sektor lärande
 • Information om projekt Mellankommunal kustzonsplanering och KOMPIS-projektet Kust- och havsplanering för Orust och Tjörn
 • Ansökan om anslag till naturvårdsverket gällande Strandstädning 2018
 • Utredningsuppdrag återvinningscentral (ÅVC) inom Orust kommun
 • Från Orust musikskola till Orust kulturskola
 • Uppföljning av internkontroll 2017, kommunstyrelsen
 • Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges mål
 • Motion om utredning av kommunsammanslagning
 • Medborgarförslag om jämställdhet
 • Antagande av vision Orust 2040
 • Prognosrapport februari 2018
 • Antagande av detaljplan för del av Henån 1:37 - "Ungdomens hus"
 • Godkännande av servicemätning - Fastighetsservice
 • Godkännande av servicemätning - Kundtjänst
 • Kvartal 4 2017 - Redovisning av statistikrapport om gynnande beslut som inte har verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till Inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS)
 • Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse 2017
 • Ändrade förutsättningar angående kommunens verksamhet för ensamkommande barn
 • Avveckling av resursavdelningen inom Bagarevägens förskola
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Information om anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Godkännande av Stiftelsens Orustbostäders årsredovisning för år 2017 samt beviljande av ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse
 • Redovisning av obesvarade motioner 2018
 • Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2018
 • Fyllnadsval av ersättare till utskottet för samhällsutveckling
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre