Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i oktober

Onsdag den 25 oktober 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 25 oktober
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 766.8 kB)

HandlingarPDF (pdf, 10.6 MB)


Ärendelista

 • Information om planering inför höjd beredskap
 • Förvaltningens information
 • Besök av Samordningsförbundet Väst
 • Information från RISE
 • Kommunal medfinansiering för digitalisering av Ellösparkens biograf
 • Deltagande i Testsite Skagerack
 • Antagande av hamn- och båtplatstaxa 2018
 • Tilldelning av markanvisning för Tuvesvik, Lavön 2:91
 • Beslut om antagande av riktlinjer för skadeståndsansvar/krav avseende barn och ungdom
 • Beslut om antagande av reviderade riktlinjer för skadade tillhörigheter avseende barn och ungdom
 • Beslut om utökning av investeringsram för mindre ombyggnation för ny förskoleavdelning i Varekils skola
 • Beslut om utökning av investeringsram och igånsättning av investeringsprojekt- utemiljö Varekils skola
 • Information, anmälan/svar från Skolinspektionen och övriga myndigheter
 • Antagande av renhållningstaxa 2018
 • Antagande av taxa för återvinningscentraler och verksamhetsvfall 2018
 • Avgifter för upplåtelse av jordbruksarrende, arrende för mast och teknikbod och arrende för vindkraft
 • Minskad personalbuget Familjeenheten
 • Avveckling av Herrgårdens gruppbostad, stöd och omsorg
 • Minskning av personaltätheten
 • Effektivisering av hemtjänst
 • Förändring/avveckling inom Arbetsmarknadsenheten och feriepraktik
 • Antagande av sammanträdesplan 2018
 • Fyllnadsval av ledamot i utskottet för samhällsutveckling
 • Fyllnadsval av ersättare i utskottet för omsorg
 • Fyllnadsval av ersättare i utskottet för lärande
 • Medfinansiering av projekt "Samverkan för regional serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden"
 • Antagande av riktlinjer för medborgardialog
 • Beslut om undantag från årsplanen för förvaltningsområde omsorgs detaljbudgetprocess 2018
 • Kompensation för löneökning till Räddningstjänsten
 • Förslag till ny förvaltningsorganisation
 • Motion om att införa anställningsstopp
 • Motion om matställen för äldre som mötesplatser
 • Medborgarförslag om uppföljning av interkommunal samverkan
 • Medborgarförslag om uppdrag att verka för samarbete med Orust sparbank för ökat bostadsbyggande
 • Medborgarförslag om intervjuprojekt för flyktingar
 • Anmälan av inkomna skrivelser
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre