Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Rödberget, Henån, foto.

Rödberget, Henån

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsen sammanträder i september

Onsdag den 27 september 2017 sammanträder kommunstyrelsen. Mötet är öppet från klockan 10:00 för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 27 september
Klockan 08:15
Plats: OBS! Kaprifolgården, Henån

Öppet för allmänheten

Ja, från klockan 10:00

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 757.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 12.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 489.9 kB)

Ärendelista

 • Förvaltningens information
 • Tillsynsavgift för elektroniska cigaretter
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland, förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
 • Förändring/avveckling av verksamhet på korttidsboendet
 • Förändring/avveckling av dagsverksamhet för personer med demenssjukdom
 • Förändring/avveckling av anhörighetskonsulents uppdrag
 • Förändring/avveckling av verksamhet daglig sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder
 • Avveckling av Ågårdens demensboende
 • Tillägg av placering i form av stödboende i delegeringsordningen
 • Antagande av VA-taxa 2018
 • Ersättning bid upplåtelse av servitut för sjöbodar och bryggor samt försäljning av mark för sjöbodar
 • Omfördelning av investeringsbudget till ombyggnation av kommunhus etapp 2, hus 1 plan 2
 • Finansrapport augusti 2017
 • Finansiering av kostnad för samordnad överklagande till Länsstyrelsens beslut om utvidgad strandskydd
 • Regler för barnomsorg på obekväm arbetstid (Nattis)
 • Revidering av riktlinjer för verksamhetsområden
 • Information om rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2017)
 • Redovising av statistikrapport om gynnande beslut som inte verkställts enligt SoL och LSS enligt rapporteringsskyldighet till inspektionen för vård och omsorg (16 kap. 6 f SoL och 28 f-g § LSS) Kvartal 2
 • Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund budget tillväxtmedel 2018
 • Yttrande över Fyrbodals kommunalförbund verksamhetsplan och budget 2018
 • Anmälan av delegerade beslut
 • Information från Fyrbodals kommunalförbund
 • Ordförandens information
 • Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Tillsättande av särskilt förordnad vårdnadshavare
 • Tillstyrkande av adoption
Återställ
Hjälp oss bli bättre