Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Segelskutan Westkust, foto.

Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i april

Tisdag den 11 april sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag 11 april
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 321.7 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 185.6 kB)

Ärendelista

 • Samverkan och organisation, verksamhet Vatten och Avlopp
 • Information om återrapportering av Ellös Sporthall
 • Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
 • Antagande av riktlinjer för alkoholtillstånd
 • Rapport från Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) - Orust kommun
 • Svar på medborgarförslag om jämställdhet
 • Igångsättning av investering för gång- och cykelväg Lövås, medfinansiering från trafikverket
 • Antagande av totalram och igångsättning för investering "Utbyggnad av Slussen till verksamhetsområde för VA"
 • Antagande av totalram och igångsättning för investering "Utbyggnad av Rossö till verksamhetsområde för VA"
 • Igångsättningsbesked utökad investeringsram för etapp 3, ångbåtsbryggan i Edhultshall
 • Yttrande över förordnande av borgerlig vigselförrättare
 • Antagande av handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2018
 • Svar på motion om ny inriktning på Hogen industriområde som en Science park
 • Utskotten informerar
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre