Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i december.

Tisdag den 5 december sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag den 5 december
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 623.9 kB)

HandlingarPDF (pdf, 4 MB)

ProtokollPDF (pdf, 363.6 kB)

Ärendelista

 • Information om Henåns skola
 • Antagande av regler för färdtjänst
 • Utökning av investeringsram för projekt renovering kök Strandgården
 • Förvärv av aktier i Inera AB
 • Godkännande av investering - Ombyggnad av Gullholmsbadspiren
 • Igångsättningstillstånd - Stenpiren, Stockens hamn
 • Motion om solinformation
 • Motion om ekonomisk översyn av förvaltningsområde lärande
 • Motion om nivå för god ekonomisk hushållning
 • Motion om bygglovsbefrielse
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre