Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdag den 7 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 7 januari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 109.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.6 MB)

ProtokollPDF (pdf)

Ärenden

 • Information: arvode till förtroendevalda
 • Investering - Ängsviken bergvärme
 • Slutrapport för utredningsuppdrag om försäljning av fastigheter
 • Information om bro upphandlingsunderlag för trafikanalys - inför nordvästsvenska initiativet
 • Information: revidering av investeringsbudget 2017-2019
 • Igångsättning av investering 2017 - Trygghetslarm i särskilda boende del 2
 • Ordförande informerar
 • Utskotten informerar
 • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2017 för löneökningar samt mindre övriga justeringar
 • Information om process om övertagande av gatubelysning
 • Information om kaprifol och försäljning
 • Information om samverkan och organisation - verksamhet Vatten och avlopp
 • Försäljning av Tvets skola
 
Återställ
Hjälp oss bli bättre