Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdag den 11 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 11 januari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 351.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 139.2 kB)

Ärenden

 • Igångsättning av projektering för översvämningsskydd Henåns centrum, etapp 1
 • Budgetuppföljning omsorg
 • Budget 2018 med plan för 2019-2020 - budgetförutsättningar och tidplan
 • Antagande av ny styrmodell - information
 • Årsplan 2017 för budget- och uppföljningsprocesser
 • Finansrapport
 • Justering av 2016 års nettobudget avseende lönekompensation för 2016
 • Antagande av startbesked för fem investeringar under 2017
 • Samlad redovisning av större genomförda investeringsprojekt i fastigheter
 • Medborgarförslag om utredning av avveckling av Stiftelsen Orustbostäder
 • Heltidsprojektet - delrapport
 • Information om arbetsmiljöansvaret
 • Investering ombyggnad kommunhuset
 • Information om SOLTAK AB
 • Information om Fyrbodals kommunalförbund
Återställ
Hjälp oss bli bättre