Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdag den 11 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 11 januari
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 351.5 kB)

HandlingarPDF (pdf, 2.3 MB)

ProtokollPDF (pdf, 139.2 kB)

Ärenden

 • Igångsättning av projektering för översvämningsskydd Henåns centrum, etapp 1
 • Budgetuppföljning omsorg
 • Budget 2018 med plan för 2019-2020 - budgetförutsättningar och tidplan
 • Antagande av ny styrmodell - information
 • Årsplan 2017 för budget- och uppföljningsprocesser
 • Finansrapport
 • Justering av 2016 års nettobudget avseende lönekompensation för 2016
 • Antagande av startbesked för fem investeringar under 2017
 • Samlad redovisning av större genomförda investeringsprojekt i fastigheter
 • Medborgarförslag om utredning av avveckling av Stiftelsen Orustbostäder
 • Heltidsprojektet - delrapport
 • Information om arbetsmiljöansvaret
 • Investering ombyggnad kommunhuset
 • Information om SOLTAK AB
 • Information om Fyrbodals kommunalförbund
Återställ
Hjälp oss bli bättre