Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni.

Onsdag den 7 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag 7 juni
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 371.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 276.5 kB)

Ärendelista

 • Information om planarbetet på Mollösund
 • Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
 • Handlingsplan avseende kostnadsminskningar åren 2018-2019-2020
 • Information om beviljat EU-bidrag till projektet Ett smart och bärkraftigt Ösamfund - Orust och Hvaler
 • Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults återvinningsstationer
 • Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
 • Igångsättning av investering - Ombyggnad Ängsviken Säbo
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Utbyggnad av Henån 1:37 Ungdomens hus
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Byte av vattenservis (gjutjärn) 2017 i Ellös
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Ovidkommande vatten
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - VA-länk väst/Broledningen
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt, Överföringsledning Slussen-Åh
 • Uppdrag att sälja lös egendom - Gullholmsbadspirens brygga
 • Upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning för parkering i Tuvesvik
 • Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre