Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i juni.

Onsdag den 7 juni sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag 7 juni
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 371.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 9.5 MB)

ProtokollPDF (pdf, 276.5 kB)

Ärendelista

 • Information om planarbetet på Mollösund
 • Antagande av budget 2018 med plan för 2019 och 2020
 • Handlingsplan avseende kostnadsminskningar åren 2018-2019-2020
 • Information om beviljat EU-bidrag till projektet Ett smart och bärkraftigt Ösamfund - Orust och Hvaler
 • Motion om taxan för destruktionsavgifter vid Månsemyr och Timmerhults återvinningsstationer
 • Antagande av del 1 av VA-plan 2017, Orust kommun
 • Igångsättning av investering - Ombyggnad Ängsviken Säbo
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Utbyggnad av Henån 1:37 Ungdomens hus
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Byte av vattenservis (gjutjärn) 2017 i Ellös
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - Ovidkommande vatten
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt - VA-länk väst/Broledningen
 • Beslut om igångsättning för investeringsprojekt, Överföringsledning Slussen-Åh
 • Uppdrag att sälja lös egendom - Gullholmsbadspirens brygga
 • Upplåtelse av mark till gemensamhetsanläggning för parkering i Tuvesvik
 • Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre