Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj.

Tisdagen den 9 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 9 maj.
klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 406 kB)
HandlingarPDF (pdf, 10.7 MB)
ProtokollPDF (pdf, 298.8 kB)

 

Ärendelista

 • Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Utseende av politiskt ansvariga i projektet Förenkla helt enkelt
 • Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
 • Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget 2018-2020
 • Slutrapport för investeringsprojekt Henåns skola
 • Antagande av ny styrmodell
 • Riktlinjer för fordonshantering
 • Finansrapport april 2017
 • Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
 • Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt gatubelysning samt tillkommande medel härför
 • Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
 • Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag om e-cigaretter
 • Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
 • Igångsättningstillstånd för bredbandsinvesteringar under 2017
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Kommunchefen informerar
 • Utskotten informerar
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre