Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kråksundsgap, foto.

Kråksundsgap

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj.

Tisdagen den 9 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 9 maj.
klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 406 kB)
HandlingarPDF (pdf, 10.7 MB)
ProtokollPDF (pdf, 298.8 kB)

 

Ärendelista

 • Förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Utseende av politiskt ansvariga i projektet Förenkla helt enkelt
 • Ekonomisk rapport, förvaltningsområde omsorg
 • Kommunstyrelseförvaltningens förslag till budget 2018-2020
 • Slutrapport för investeringsprojekt Henåns skola
 • Antagande av ny styrmodell
 • Riktlinjer för fordonshantering
 • Finansrapport april 2017
 • Ändringar av Fyrbodals kommunalförbunds förbundsordning
 • Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt gatubelysning samt tillkommande medel härför
 • Tillsynsplan enligt alkohol- och tobakslagen
 • Ändring i kommunstyrelsens reglemente avseende tillsynsansvar enligt lag om e-cigaretter
 • Motion om handlingsplan för anpassning av omsorgsverksamheten
 • Igångsättningstillstånd för bredbandsinvesteringar under 2017
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs årsredovisning för år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet
 • Kommunchefen informerar
 • Utskotten informerar
 • Ordförande informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre