Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Slussen, foto.

Slussen

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars.

Tisdagen den 7 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 7 mars.
klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


Om sammanträdet

Relaterad information

 

Ärendelista

  • Information om Heltidsprojektet
  • Löneöversyn 2017
  • Prognosrapport februari 2017
  • Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
  • Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
  • Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
  • Översyn av kommunens politiska organisation
  • Utskotten informerar
  • Ordföranden informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre