Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars.

Tisdagen den 7 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Tisdag den 7 mars.
klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.


Om sammanträdet

Relaterad information

 

Ärendelista

  • Information om Heltidsprojektet
  • Löneöversyn 2017
  • Prognosrapport februari 2017
  • Svar på motion om marknadsplan för inflyttning
  • Ändring i bestämmelser för ersättningar till kommunalt förtroendevalda
  • Svar på medborgarförslag om ändring i arvodesbestämmelserna
  • Översyn av kommunens politiska organisation
  • Utskotten informerar
  • Ordföranden informerar
Återställ
Hjälp oss bli bättre