Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdag den 14 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott.

Tid och plats

Onsdag 14 mars
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 587.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 5.8 MB)

Årsredovisning 2017, Orust kommunPDF (pdf, 3.1 MB)

ProtokollPDF (pdf, 404.7 kB)

Ärenden

 • Information om övergripande indikatorer och målvärden 2019-2021.
 • Prognosrapport februari 2018
 • Igångsättning av investering - Byte av energikälla, Lundens förråd
 • Ekonomisk rapport - sektor omsorg
 • Antagande av vision Orust 2040
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2017
 • Uppföljning av intern kontroll 2017
 • Godkännande av årsredovisning för Orust kommun 2017
 • Medborgarförslag om jämställdhet
 • Motion om utredning av kommunsammanslagning
 • Yttrande över revisionens granskning av verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges mål
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre