Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november

Onsdag den 30 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag 30 november
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 175.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 1.6 MB)

ProtokollPDF (pdf, 762.2 kB)

Ärenden

  • Budgetuppföljning för omsorgen
  • Uppföljning av internkontrollsplan 2016
  • Plan för intern kontroll 2017 - kommunstyrelseförvaltningens stab
  • Svar på medborgarförslag om framtidsgruppens protokoll på kommunens hemsida
  • Igångsättning av projektering renovering kök Strandgården
  • Ny översiktsplan för Orust kommun - avstämning
  • Införande av läsplattor för digitala kallelser - Information/diskussion
  • Fyrbodal - information
  • Information från utskotten
  • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre