Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i november.

Tisdag den 7 november sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag 7 november
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 721.1 kB)

HandlingarPDF (pdf, 3.2 MB)

ProtokollPDF (pdf, 366.7 kB)

Ärendelista

 • Ekonomisk rapport- förvaltningsområde omsorg
 • Information om behov av investeringsmedel och ansökan till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för projektet - Utrustning till konferens- och krisledningsrum i kommunhuset
 • Information från besök av Kommuninvest i september angående deras analys och riskbedömning av Orust kommun
 • Uppdragsdokument 2018-2020 och detaljbudget 2018 för staben
 • Kompensation till nämnder och förvaltningsområden 2018 för löneökningar samt övriga justeringar
 • Information om prognosrapport oktober 2017
 • Försäljning av Tvet 3:8 och återförhyrning av förskolelokaler
 • Utveckling av markområde för hamnändamål, Tuvesvik
 • Beslut om upphandling om försäkringar från 2018 samt delegering av beslut om antagande av anbud avseende försäkringar från 2018
 • Motion om sänkning av kommunalskatten
 • Motion om turordning för besvarande av motioner
 • Godkännande av utökad investeringsram för åtgärder för skredrisksäkring av Henån etapp 1 samt igångsättningsbesked för projektering av etapp 2
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre