Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Boxvik, foto.

Boxvik

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober.

Tisdag den 10 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Tisdag 10 oktober
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 532.2 kB)

HandlingarPDF (pdf, 798.6 kB)

ProtokollPDF (pdf, 341.8 kB)

Ärendelista

 • Information från Heltidsprojektet
 • Antagande av riktlinjer för medborgardialog
 • Startbesked personalutrymmen Tuvesvik enligt genomförande avtal gällande utbyggnad av resecentrum i Tuvesvik
 • Beslut om undantag från årsplanen för förvaltningsområde omsorgs detaljbudgetprocess 2018
 • Kompensation för löneökning till Räddningstjänsten
 • Förslag till ny förvaltningsorganisation
 • Motion om att införa anställningsstopp i Orust kommun
 • Motion om matställen för äldre som mötesplatser
 • Medborgarförslag om uppföljning av interkommunal samverkan
 • Medborgarförslag om uppdrag för att verka för samarbete med Orust sparbank för ökat bostadsbyggande
 • Medborgarförslag om intervjuprojekt för flyktingar
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre