Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september.

Tisdag den 14 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Torsdag 14 september
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 644.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 552 kB)

ProtokollPDF (pdf, 407.6 kB)

Ärendelista

 • Information om förslag till ny förvaltning
 • Ekonomisk rapport - förvaltningsområde omsorg
 • Lägesrapport från Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
 • Information om samverkan för regional serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden
 • Finansrapport augusti 2017
 • Finansiering av kostnad för samordnat överklagande till Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd
 • Utredningsuppdrag återvinningscentraler (ÅVC) inom Orust kommun
 • Markförvärv Ellös kaj
 • Beslut om igångsättning av investeringsprojekt: E-arkiv - Digital långtidslagring i samverkan
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre