Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september.

Tisdag den 14 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Torsdag 14 september
klockan 08:15
sammanträdesrum Högholmen, Kommunhuset, Henån.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 644.4 kB)

HandlingarPDF (pdf, 552 kB)

ProtokollPDF (pdf, 407.6 kB)

Ärendelista

 • Information om förslag till ny förvaltning
 • Ekonomisk rapport - förvaltningsområde omsorg
 • Lägesrapport från Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581)
 • Delårsrapport augusti 2017
 • Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland - förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020
 • Information om samverkan för regional serviceutveckling och platsutveckling på landsbygden
 • Finansrapport augusti 2017
 • Finansiering av kostnad för samordnat överklagande till Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd
 • Utredningsuppdrag återvinningscentraler (ÅVC) inom Orust kommun
 • Markförvärv Ellös kaj
 • Beslut om igångsättning av investeringsprojekt: E-arkiv - Digital långtidslagring i samverkan
 • Kommunchefens information
 • Utskottens information
 • Ordförandens information
Återställ
Hjälp oss bli bättre