Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buskären, foto.

Buskären

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder

Torsdag den 8 december klockan 8:15 sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden i Valön, Centrumhuset, Henån.

Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 december klockan 8:15 i Valön, Centrumhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja, men vissa ärenden är stängda då de avser myndighetsutövning enligt Kommunallagen 1991:900, 6 kapitlet § 19a.

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 111.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 96.4 kB)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Planchefen informerar om pågående planarbeten
 3. Verksamhetsplan (tillsynsplan- /behovsutredning), (2017-2019) samt verksamhetsutfall (2016) för miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde (främst Miljöbalken, Livsmedelslagen)
 4. Internkontrollplan 2017 för miljö- och byggnadsnämnden
 5. Förslag om föreskrifter för skydd av grundvattentäkter på Vindön
 6. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Gårehogen 1:138
 7. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Kalseröd 1:2
 8. Prövning av ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på fastigheten Morlanda- Gunneröd 1:6
 9. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Nösund 1:28
 10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Nösund 1:35
 11. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Strand 1:10, ny prövning
 12. Ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus med garage på fastigheten Tången 1:7
 13. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Brattås 1:4
 14. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga samt nybyggnad av förråd och tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Brunnefjäll 1:60
 15. Prövning av strandskyddsdispens för komplementbyggnad samt tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Utgård 2:20
 16. Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/Attefallsbyggnad på fastigheten Öberg 1:62
 17. Prövning av bygglov för garage på fastigheten Tofta 2:104
 18. Prövning av bygglov för nybyggnad av industri samt utvändig ändring av befintlig byggnad på fastigheten Svanesund 2:30
 19. Prövning av bygglov för nybyggnad av tre bostadshus samt garage på fastigheten Torps-Bro 1:5
 20. Prövning av bygglov för nybyggnad av ångbåtsbrygga på Edshult 1.66 m.fl.
 21. Prövning av bygglov för ändrad användning från hamnverksamhet till bostäder på fastigheten Kungsviken 1:40Prövning av bygglov för ändrad användning från hamnverksamhet till bostäder på fastigheten Kungsviken 1:40
 22. Prövning av bygglov för påbyggnad/utvändig ändring av fritidshus på fastigheten Käringön 1:205
 23. Prövning av byggsanktionsavgift för olovlig byggnation på fastigheten Nöteviken 1:42
 24. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 25. Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre