Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Torsdag den 20 april klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 april klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 120.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 91.1 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Yttrande över förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Länsstyrelsens granskning av Orust kommuns tillsyn för rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581), Lst dnr 705-821-2017
 • Information om fokusveckor 2017
 • Information om mark- och miljööverdomstolens avgörande domslut
  avseende tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Rålanda 2:12 (Mål nr M 5822-16)
 • Ansökan om utdömande av vite
 • Överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2017-04-03, Mål nr 11000-15 samt 5729-16
 • Strandskyddsdispens för nyanläggning av VA-ledningar mellan fastigheterna Malön 1:45 och Malön 1:43
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Boxvik 1:8
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hjälmvik 6:42
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:233
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Röra-Häröd 1:28
 • Prövning av strandskyddsdispens för ändring av byggnader från barnkoloni till bed and breakfast på fastigheten Hals 2:49
 • Prövning av strandskyddsdispens för ändring av byggnader från barnkoloni till flerbostadshus på fastigheten Hals 2:49
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Hällevik 3:23
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  nybyggnad av gäststuga samt pumphus för VA samt ledningsdragning av VA ledningar på fastigheten Malön 1:45
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Mollön 1:19
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rämmedalen 1:10
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/friggebod på fastigheten Stensbo 1:30
 • Prövning bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ström 1:106
 • Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående beslut om lovföreläggande
 • Prövning av bygglov för nybyggnad (ersättningsbyggnad) av sjöbod nr 2 på fastigheten Hällevik 2:208
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hällevik 25:49
 • Prövning av byggsanktionsavgift för olovlig byggnation
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre