Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesunds badplats, foto.

Svanesunds badplats

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i april

Torsdag den 20 april klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 20 april klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 120.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 91.1 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Yttrande över förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2030
 • Länsstyrelsens granskning av Orust kommuns tillsyn för rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581), Lst dnr 705-821-2017
 • Information om fokusveckor 2017
 • Information om mark- och miljööverdomstolens avgörande domslut
  avseende tillstånd för avloppsanläggning på fastigheten Rålanda 2:12 (Mål nr M 5822-16)
 • Ansökan om utdömande av vite
 • Överklagande av Förvaltningsrätten i Göteborgs dom 2017-04-03, Mål nr 11000-15 samt 5729-16
 • Strandskyddsdispens för nyanläggning av VA-ledningar mellan fastigheterna Malön 1:45 och Malön 1:43
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Boxvik 1:8
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Hjälmvik 6:42
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:233
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Röra-Häröd 1:28
 • Prövning av strandskyddsdispens för ändring av byggnader från barnkoloni till bed and breakfast på fastigheten Hals 2:49
 • Prövning av strandskyddsdispens för ändring av byggnader från barnkoloni till flerbostadshus på fastigheten Hals 2:49
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av garage på fastigheten Hällevik 3:23
 • Prövning av strandskyddsdispens för
  nybyggnad av gäststuga samt pumphus för VA samt ledningsdragning av VA ledningar på fastigheten Malön 1:45
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av förrådsbyggnad på fastigheten Mollön 1:19
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Rämmedalen 1:10
 • Prövning av strandskyddsdispens för nybyggnad av gäststuga/friggebod på fastigheten Stensbo 1:30
 • Prövning bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ström 1:106
 • Yttrande till Mark- och miljödomstolen angående beslut om lovföreläggande
 • Prövning av bygglov för nybyggnad (ersättningsbyggnad) av sjöbod nr 2 på fastigheten Hällevik 2:208
 • Prövning av bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Hällevik 25:49
 • Prövning av byggsanktionsavgift för olovlig byggnation
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre