Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vintervallen, Hermanö, foto.

Vintervallen, Hermanö

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 24 augusti klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 augusti klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 103.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 58.3 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ansökan om utdömande av vite
 • Strandskyddsdispens för ersättningsbrygga, Boxvik 1:11, Orust kommun
 • Prövning av strandskyddsdispens för reparation av brygga, Lyr-Röd 1:2
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för befintlig brygga samt föreläggande om åtgärd, Lyr-Röd 1:18
 • Prövning av strandskyddsdispens för nyanläggning av ny elkabel-ledningar mellan fastigheterna Tofta 2:1 och 2:31 samt 2:142
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens, Tången 1:33, Orust kommun
 • Prövning av strandskyddsdispens för utökning av befintlig brygga, Töllås 1:179
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall/ fårhus på fastigheten Höggeröd 1:55
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för anläggande av motorbana på fastigheten Morlanda-Bro 3:1
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Vena 2:15
 • Prövning av bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus och bygglov för ombyggnad på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kila 1:20
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Kila 1:22
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Kila 1:54
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malön 1:15
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tönsäng 2:4
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Röra-Äng 1:246
 • Prövning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bod 84 på fastigheten Mollösund 5:398
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Morlanda Bua 2:36
 • Prövning av bygglov för ändrad användning av byggnad för jordbrukets behov till industri/lagerhall samt tälthall på fastigheten Hoga 1:26 och Hoga 1:17
 • Prövning av nekat startbesked för installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad
 • Prövning av ansökan om bygglov för balkong på fastigheten Mollösund 5:282
 • Prövning om ingripande
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanesund 3:318
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut juni/juli
 • Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre