Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, Segelskutan Westkust, foto.

Edshultshall, Segelskutan Westkust

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i augusti

Torsdag den 24 augusti klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 24 augusti klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Mötet är inte öppet för allmänheten.

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 103.2 kB)

ProtokollPDF (pdf, 58.3 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Ansökan om utdömande av vite
 • Strandskyddsdispens för ersättningsbrygga, Boxvik 1:11, Orust kommun
 • Prövning av strandskyddsdispens för reparation av brygga, Lyr-Röd 1:2
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för befintlig brygga samt föreläggande om åtgärd, Lyr-Röd 1:18
 • Prövning av strandskyddsdispens för nyanläggning av ny elkabel-ledningar mellan fastigheterna Tofta 2:1 och 2:31 samt 2:142
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens, Tången 1:33, Orust kommun
 • Prövning av strandskyddsdispens för utökning av befintlig brygga, Töllås 1:179
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och stall/ fårhus på fastigheten Höggeröd 1:55
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för anläggande av motorbana på fastigheten Morlanda-Bro 3:1
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Vena 2:15
 • Prövning av bygglov för ändrad användning från ladugård till flerbostadshus och bygglov för ombyggnad på fastigheten Hjälmvik 6:54
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Kila 1:20
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Kila 1:22
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Kila 1:54
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Malön 1:15
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Tönsäng 2:4
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Röra-Äng 1:246
 • Prövning av tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bod 84 på fastigheten Mollösund 5:398
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Morlanda Bua 2:36
 • Prövning av bygglov för ändrad användning av byggnad för jordbrukets behov till industri/lagerhall samt tälthall på fastigheten Hoga 1:26 och Hoga 1:17
 • Prövning av nekat startbesked för installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad
 • Prövning av ansökan om bygglov för balkong på fastigheten Mollösund 5:282
 • Prövning om ingripande
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Svanesund 3:318
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut juni/juli
 • Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre