Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälleviksstrand, foto.

Hälleviksstrand

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i december

Torsdag den 7 december klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 7 december klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 122.3 kB)

ProtokollPDF (pdf, 100.6 kB)

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning
 2. Verksamhetsplan (tillsynsplan-verksamhetsutfall (prioåtgärder 2017) föransvarsområde (främst Miljöbalken, Livsmedelslagen)
 3. Uppföljning av internkontrollplan 2017 för Miljö- och byggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden
 4. Yttrande över Länsstyrelsens remiss omfastigheterna på Käringön, (Lst dnr 567-33114-2017)
 5. Återrapportering av Orust kommuns tillsyn för rökfria miljöer enligt tobakslagen (1993:581), Lst dnr 705-821-2017
 6. Handlingsplan för förorenade områden i Orust kommun för beslut
 7. Verksamhets- och tillsynsplan 2018 Bygg
 8. Information om kommande tillsynskampanj för avlopp 2018-2021
 9. Ansökan om utdömande av vite
 10. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage på fastigheten Nösund 1:134
 11. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage på fastigheten Hjälmvik 3:9
 12. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Vräland 1:20
 13. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus (ersättningsbyggnad) på fastigheten Bot 1:27
 14. Prövning av sanktionsavgift för bygglovslovpliktig åtgärd som påbörjats utan startbesked, samt avskrivning av tillsynsärende på fastigheten
 15. Prövning av bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt förråd och parkering på fastigheterna Svanesund 3:313 samt 3:285
 16. Prövning av bygglov för tillbyggnad av restaurang samt parkering till fastigheten Tegneby-Äng 1:77
 17. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastigheten Svanesund 3:320
 18. Prövning av sanktionsavgift för anmälningspliktig åtgärd som påbörjats utan startbesked, samt avskrivning av tillsynsärende på fastigheten
 19. Prövning av ansökan av bygglov för fasadändring på fastigheten Gullholmen 1:96
 20. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 21. Anmälan av delegeringsbeslut

 

Återställ
Hjälp oss bli bättre