Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vallerö och Hermanö huvud, foto.

Vallerö och Hermanö huvud

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 16 februari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 15 februari klockan 08:15 i sammanträdesrum Högholmen i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 67.4 kB)

ProtokollPDF (pdf, 77.9 kB)

Ärendelista

  1. Fastställande av dagordning
  2. Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2017
  3. Ändring av miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning vid organisationsförändring till sektor Miljö och Bygg
  4. Ansökan om LOVA-anslag för 2018
  5. Beslut om avgift för tillsyn enligt miljöbalken för Hallberg-Rassy Varvs AB, Huseby 6:15
  6. Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av fritidshus och garage/förråd på fastigheten Låssbo 1:6, förnyelse
  7. Prövning av ansökan om bygglov för tilloch påbyggnad av gäststuga till fritidshus på fastigheten Nötskär 1:79
  8. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad och ändrad användning av komplementbyggnad till gäststuga och gårdsbutik på fastigheten Trätte 1:17
  9. Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
  10. Anmälan av delegeringsbeslut
Återställ
Hjälp oss bli bättre