Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 16 februari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 februari klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 116.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 96.1 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2016
 • Information om externt finansierade statliga anslag för LONA-/LOVA-anslag, Havsmiljöanslag, Fiskv.åtgärder m.m. som handlagts genom miljö-och byggnadsnämnden (2005-2016)
 • Ledamots deltagande vid miljö- och byggnadsnämndens beredning
 • Information om arbetet med en handlingsplan avseende avloppspolicy för enskilda avlopp
 • Strandskyddsdispens för anläggande av spolplatta på fastigheten Svanvik 1:7
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torebo 1:18
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grindsby 1:35
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Livetorp 1:3
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidsbostad på fastigheten Malön 1:117 och 1:99
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation samt bod på fastigheten Käringön 1:1
 • Prövning av bygglov för uppsättande av plank på fastigheten Käringön 1:272
 • Prövning av bygglov för på- och tillbyggnad av vandrarhem/utbildningslokal på fastigheten Käringön 1:277
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Kurser och konferenser
Återställ
Hjälp oss bli bättre