Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlandadalen mot Björnsundsfjorden, foto.

Morlandadalen mot Björnsundsfjorden

Kommun och politik
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 16 februari klockan 8:15 sammanträder miljö- och byggnadsnämnden i kommunhuset, Henån. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 februari klockan 08:15 i sammanträdesrum Hälsön i kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Om sammanträdet

Relaterad information

KallelsePDF (pdf, 116.1 kB)

ProtokollPDF (pdf, 96.1 kB)

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Miljö- och byggnadsnämndens årsberättelse för 2016
 • Information om externt finansierade statliga anslag för LONA-/LOVA-anslag, Havsmiljöanslag, Fiskv.åtgärder m.m. som handlagts genom miljö-och byggnadsnämnden (2005-2016)
 • Ledamots deltagande vid miljö- och byggnadsnämndens beredning
 • Information om arbetet med en handlingsplan avseende avloppspolicy för enskilda avlopp
 • Strandskyddsdispens för anläggande av spolplatta på fastigheten Svanvik 1:7
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Torebo 1:18
 • Prövning av förhandsbesked för bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grindsby 1:35
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Livetorp 1:3
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidsbostad på fastigheten Malön 1:117 och 1:99
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av sjöräddningsstation samt bod på fastigheten Käringön 1:1
 • Prövning av bygglov för uppsättande av plank på fastigheten Käringön 1:272
 • Prövning av bygglov för på- och tillbyggnad av vandrarhem/utbildningslokal på fastigheten Käringön 1:277
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut
 • Kurser och konferenser
Återställ
Hjälp oss bli bättre